Termeni și condiții

Mobipark SRL, prin intermediul platformei online Mobipark.ro și-a luat angajamentul să îți respecte viața privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.

Mobipark.ro îți păstrează datele în siguranță.

Ce am făcut noi

Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protejarea datelor:
• securizarea bazelor de date;
• alinierea termenilor și condițiilor, a politicii de confidențialitate la noile reglementări Europene GDPR UE 2016/679;
• informări clare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Ce poți face tu

• Păstrează-ți dispozitivele în siguranță;
• Protejează-te împotriva email-urilor spam;
• Protejează copiii în mediul online.

Ce se întâmplă cu datele tale de pe Mobipark.ro?

Atunci când accesezi platforma online Mobipark.ro, ne oferi acces limitat la datele cu caracter personal necesare strict pentru desfășurarea contractului comercial (nume, prenume, telefon, email).

Mai jos sunt câteva exemple de situații în care noi folosim aceste date:
• Să îți putem procesa cererea și pentru a raspunde solicitării tale;
• Să răspundem întrebărilor legate de apartamente;
• Să îți furnizăm sugestii și informații utile.

Drepturile tale

• Ai posibilitatea să îți exprimi acordul, pentru prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în condițiile descrise în ultima versiune a "Politicii de Confidențialitate" disponibilă pe www.mobipark.ro
• Poți cere ștergerea tuturor datelor tale personale cu un telefon la 0720 077 477

Site-ul www.mobipark.ro denumit în continuare Site este deținut și administrat de societatea Mobipark SRL, Str. Democrației nr 8, Constanța, înregistrată în Registrul Comerțului cu datele: J13/1808/2014, CUI: 33582665.

Navigarea pe site-ul www.mobipark.ro echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea "Termenilor și condițiilor" de mai jos de către orice Utilizator.

www.mobipark.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și "Termenii și condițiile" de folosire, fară niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între Mobipark SRL și Client/Vizitator, se vor aplica Termenii și condițiile valabile în momentul litigiului.

1. Definiții

• Utilizator - orice persoană care vizitează site-ul www.mobipark.ro.
• Client - persoana fizică/persoana juridică ce încheie un contract de Vânzare/Cumpărare cu Mobipark SRL.
• Produse și Servicii – studio-uri și apartamente care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.
• Vânzător - societatea Mobipark SRL, având următoarele date de identificare: Înregistrată în Registrul Comerțului cu datele: J13/1808/2014, CUI: 33582665.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului www.mobipark.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, tururi virtuale, planuri, vizualizări 3D, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate sunt integral proprietatea Mobipark SRL și a furnizorilor săi și sunt apărate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fară acordul Mobipark SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. www.mobipark.ro, numele și logo-ul Mobipark sunt mărci înregistrate ale Mobipark SRL.

MOBIPARK SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fară a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului www.mobipark.ro.

Utilizarea pe www.Mobipark.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. www.mobipark.ro nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

Mobipark SRL nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la www.mobipark.ro sunt fară viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, www.mobipark.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Mobipark SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe www.mobipark.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite la informații, iar www.mobipark.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limitarea accesului la site

Utilizatorii site-ului www.mobipark.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu www.mobipark.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. www.mobipark.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă www.mobipark.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon/fax, e-mail, date generale de trafic.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, www.mobipark.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind solicitările cerute pe www.mobipark.ro.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a www.mobipark.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către www.mobipark.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing și vânzări.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul să solicite ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către Mobipark SRL pe adresa poștală a firmei.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării cererilor.

www.mobipark.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreagă responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate face răspunzător pe www.mobipark.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

6. Prețul

Prețul final plătit de Client poate să difere de cel afișat pe site, în funcție de pachetul de finisaje și dotări ales, de cota de TVA și de alte cheltuieli ce ar putea apărea și ce vor fi stipulate în contractul de vânzare cumpărare al imobilului. Aceste tranzacții nu se vor face prin intermediul site-ului www.mobipark.ro sau al aplicației mobile Mobipark.

7. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forță majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Forța majoră vă fi probată conform legii.

8. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între www.mobipark.ro și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele competente din județul Constanța.

9. Frauda

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților www.mobipark.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor www.mobipark.ro, deturnarea conținutului etc.) vor fi pedepsite conform legii penale.

10. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Mobipark SRL www.mobipark.ro.

Ancora top